Lords Mobile Today: 1    Total Posts: 7479

Total:#3

Create Thread

[Bug] Lỗi lá chắn bảo trì

[Copy link] 2/1774

#1
Posted on 2019-09-09 23:13:33 | Show thread starter's posts only


Tôi gặp vấn đề với lá chắn cập nhật, nó đã tắt trước thời gian quy định. Tôi đã bị thiệt hại cho điều đó. IGG cần khắc phục vấn đề của tôi và khôi phục nó. Rss và tốc độ nên được gửi đến túi theo số lượng thiệt hại!
GMT + 7
IGGID: 416632272
cập nhật ngày 5 tháng 9 năm 2019
Signature
No Coment
#2
Posted on 2019-09-10 05:02:26 | Show thread starter's posts only

translate e-mail IGG reply to me with google:

Hello,

The maintenance time on September 5, 2019 is 13h to 15h, your account is hacked at 17h onwards, in this case we do not compensate because from 15h to 17h you have enough time to enter the game to turn on the shield, Before a long time of maintenance you did not turn on shield protection castle. (The last shield activation before maintenance is 9:42 am on September 5, 2019)

Sorry about your case.

Dear

???? where is my shield
maintenance 8h???:dizzy::(


IGG reply my e-mail with vietnamese
"
Chào bạn,

thời gian bảo trì ngày 5/9/2019 là 13h đến 15h, tài khoản bạn bị tấn công lúc 17h trở đi, trường hợp này chúng tôi không đền bù bởi vì từ 15h đến 17h bạn có đủ thời gian vào game bật khiên, trước thời gian bảo trì 1 thời gian dài bạn cũng không hề bật khiên bảo vệ lâu đài. (lần bật khiên cuối trước bảo trì là 9h42 sáng ngày 5/9/2019)

Rất tiếc về trường hợp của bạn.

Thân"photo extract

Signature
No Coment
#3
Posted on 2019-09-15 07:30:22 | Show thread starter's posts only

I don't understand your language
เว็บบอลแนะนำ UFABET เว็บแทงบอลที่ดีที่สุดในโลก เปิดให้บริการแล้ววันนี้

Signature